GroenLandje
 
Ecodorp

 


Petitie:
Groenlandje moet blijven

Groenlandje is het tweede Ecodorp van Wageningen. Het ligt aan de Jachthaven. De culturele broedplaats werd door de gemeente gedoogd maar doordat er twee verzoeken tot handhaving ingediend zijn  moeten we nu verhuizen.

We zoeken momenteel een grondeigenaar die het leuk vind om tijdelijk een broedplaats voor kunstenaars en toekomstboeren te gast te hebben.
Groenlandje in de media:

Omroep Gelderland   

De Gelderlander


Moedertje Ppauw

Vadertje Groen

Kaart
Voor contact met de bewoners kunt u langskomen of mailen naar info@groenlandje.nl


Aankomende evenementen:


Expositie 28 maart cancelled


 

Groenlandje, ademruimte voor de stad

Groenlandje is voor Wageningen heel veel ineen: ecodorp, culturele broedplaats, kunstenaarsvrijplaats, toekomstexperiment, een sociale ontmoetingsplaats, een ecologische leef- en ontdekkingsplaats en doorlopend scholieren en studenten experiment. Deze veelzijdigheid is niet in een hokje te plaatsen dus zullen we ons uitweiden over de drie belangrijkste taken voor ons; ecologisch leven, cultureel werken/inspireren en het stimuleren van de nieuwe economie.

- Ecologie
De waarde van lokale ecosystemen kunnen wat ons betreft niet overschat worden. Wij streven ernaar om in harmonie met de natuur te leven, zo hebben wij er bewust voor gekozen geen honden en katten te houden, geen harde muziek te draaien, geen hout te stoken. Hiermee beperken we tegelijkertijd eventuele overlast voor de buurt. We zien onszelf als pioniers in de transitie naar een duurzaam leven. Onze uitdaging is om met een positieve ecologische impact te wonen, werken en inspireren. Er komen soms tientallen mensen per dag langs om te zien wat we van het landje gemaakt hebben, om mee te denken, zich te laten inspireren om zelf aan de slag te gaan met een (regeneratieve) gemeenschap opbouwen en nieuwe verbindingen tussen mens en natuur te vinden. Ze helpen ons met klussen of bijvoorbeeld met de inoculatie van eikenstammen om shiitake te kweken. We hebben al verschillende workshops plaats laten vinden, zowel aan middelbare scholieren als aan universiteitsstudenten, waarbij we onder andere een wilgenhut hebben gemaakt en de studenten hebben uitgedaagd om met vooruitstrevende ideeën voor een nog meer ecologisch en nog comfortabeler leven te bedenken. Groenlandje is een plaats waar geëxperimenteerd wordt met voedselbos- en permacultuurontwerpen, waar we leren wat ecologisch leven inhoudt, waar stadskinderen leren bouwen aan een toekomst. Studenten kunnen hier terecht wanneer ze te lang binnen hebben gezeten, ouderen stoppen er tijdens een wandeling om te zien waar de jeugd mee bezig is. We denken dat een meer holistische kijk (én ecosysteem herstel én voedselproductie én wonen én sociaal experiment) op wat de functie van een plek is nodig is om veerkrachtig de crisissen van de toekomst tegemoet te gaan. In deze onzekere tijd (corona pandemie, dreigende recessie en het massaal instorten van ecosystemen) is het extra belangrijk een rijke natuurlijke en culturele rafelrand te onderhouden.

- Cultuur
De naam Groenlandje is gekozen naar aanleiding van het utopische boek; Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. We zien Groenlandje graag als culturele vrijplaats met ruimte voor experimentele en innovatieve kunst, muziek, workshops, theater, improvisatie en andere creatie. Culturele vrijplaats-cultuur is de leefwijze van een groep mensen die de behoefte delen om op een zo vrij mogelijke manier een alternatieve en duurzame samenleving te vormen, met eigen gezamenlijke normen, waarden, beloning- en bestuurssystemen en tradities, en de aldus opgedane kennis vervolgens ook willen delen met de buitenwereld door het organiseren van activiteiten zoals lezingen, workshops, festivals en exposities. Voor onze officiële opening en tevens de opening van een groepsexpositie van platform beroepskunstenaars Wageningen, die op 28 maart zou doorgegaan zijn, hadden we verschillende kunstenaars en artiesten uitgenodigd om hun artistieke visie op de natuurlijke bezienswaardigheden op het landje los te laten. Door de Corona-crisis is dit evenement uitgesteld. Wij hopen het na de zomer alsnog te laten plaatsvinden. Er zal op Groenlandje een cultureel programma worden aangeboden dat een alternatief vormt op het reguliere aanbod van kunst en cultuur. Er komt een projectruimte en een logeerplek voor kunstenaars in residentie. We constateren dat we als culturele vrijplaats veel bereiken met weinig middelen en veel waarde creëren hebben voor de stad Wageningen.

- Nieuwe-economie
Wij zijn mede kar-trekkers van een sociale lokale circulaire economie. We steunen en stimuleren lokale boeren en ondernemers door ons voedsel lokaal en met lokaal geld in te kopen. We werken nauw samen met organisaties als Boerengroep, Eurijn, Otherwise, Thuis en Emmaus. Als we samen ruimte geven aan plekken waarin eigenzinnige geesten aan onafhankelijke productie doen, wars van de marktwerking die de rest van de wereld in haar greep heeft, en waar menselijke waarden als inclusiviteit, solidariteit en collectiviteit centraal staan, zijn we goed op weg naar een nieuwe economie.

- Conclusie
Wat ons de voorbije maanden duidelijk is geworden, is dat veel Wageningers ons initiatief met veel plezier steunen en dat het typisch iets voor Wageningen is.
Wageningen heeft een zekere aantrekkingskracht op mensen die bezig zijn met de transitie. Er moet plaats in de stad zijn voor leuke ideeën, voor een samenspel van verschillende generaties, voor ontmoetingen met fazanten, aalscholvers, eenden en natuur. Mensen verlangen ernaar om in gezonde buitenlucht te zijn, de samenleving zoekt naar meer sociale cohesie en toevallige ontmoetingen die het leven maken.

Op dit prachtige stukje land gebeurde niet veel, op de jaarlijkse ontgroening van ARGO na, en het is onwaarschijnlijk dat er over drie maanden een nieuw project op wordt uitgevoerd. Laat ons dan met gedoog steun van het college van B&W deze tijd en plaats gebruiken om er een inspirerende, groene, vrolijke plek voor Wageningen van te maken. We garanderen dat we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat de natuurwaarde van het landje groter wordt, dat ARGO inspirerende introductie kampen kan organiseren (denk bijvoorbeeld aan re-greening ipv ontgroening) en dat VADA genoeg ruimte krijgt.