GroenLandje
 
Ecodorp

 

Groenlandje: ons verhaal

Op 26 maart 2020 kregen we te horen dat er door de gemeente een besluit is gemaakt over het stukje land op de Grebbedijk waar wij ons sinds begin september gevestigd hebben, en dat we binnenkort een voornemen tot handhaving kunnen verwachten.
Met deze brief willen we graag kort uiteenzetten waarom we denken dat ons project op deze plek moet blijven bestaan.
Ook gaan we in op de argumenten van de omliggende organisaties, die ertoe geleid hebben dat de gemeente een negatief besluit heeft genomen.

Wat is Groenlandje?

Begin september zijn we begonnen met het opbouwen van een klein paradijs. Groenlandje hebben we het genoemd, met een verwijzing naar het bestemmingsplan en een subtiele referentie naar Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman.
Behalve een plek waar wij ons thuis voelen, is het ook een open, culturele ontmoetingsplek en een ecologische leef- en ontdekplaats.
Er komen – vooral in het weekend, vóór de Corona-crisis – tientallen mensen per dag langs om te zien wat we van het landje gemaakt hebben,
om mee te denken en ons mee te helpen, bijvoorbeeld met klussen of met de inoculatie van eikenstammen om shiitake te kweken.
We hebben al verschillende workshops gegeven, zowel aan middelbare scholieren als aan universiteitsstudenten, waarbij we onder andere een wilgenhut hebben gemaakt en de studenten hebben uitgedaagd om met vooruitstrevende ideeën voor een nog meer ecologisch en nog comfortabeler leven te bedenken.
Daarnaast is Groenlandje een kunsthaven. Voor onze officiële opening, die op 28 maart zou doorgegaan zijn, hadden we verschillende kunstenaars van het Wageningse kunstcollectief uitgenodigd om hun artistieke visie op de natuurlijke bezienswaardigheden op het landje los te laten. Door de Corona-crisis is dit evenement uitgesteld.

En het bestemmingsplan dan?

We begrijpen dat wonen niet mogelijk is wanneer het bestemmingsplan Groen is, maar we willen graag aantonen dat Groenlandje niet alleen een woonplek is voor ons. Het is een vrijplaats waar iedereen welkom is, waar we met de hele gemeenschap iets moois van kunnen maken.
Een plaats waar geëxperimenteerd wordt met voedselbos- en permacultuurontwerpen, waar we leren wat ecologisch leven inhoudt, waar stadskinderen leren bouwen aan een toekomst. Studenten kunnen op Groenlandje terecht wanneer ze te lang binnen hebben gezeten, ouderen stoppen er tijdens een wandeling om te zien waar de jeugd mee bezig is. We zoeken nieuwe verbindingen op tussen mens en natuur.
Deze verschillende aspecten gaan voor ons genadeloos in elkaar over, en we denken dat een meer holistische kijk (én voedselproductie én wonen én sociaal experiment) op wat de functie van een plek is nodig is om veerkrachtig de crisissen van de toekomst tegemoet te gaan.
En daar bestaat (nog) geen precies bestemmingsplan voor.

Knagende ratten en bouwplannen

Wat betreft de andere tegenargumenten die door bepaalde partijen genoemd worden, kunnen we korter zijn. De roeivereniging Argo meent in artikels in de Gelderlander, en, zo nemen we aan, ook in de klachtbrieven naar de gemeente, dat we bij hen een rattenplaag veroorzaakt zouden hebben. We vonden het eerst niet waard om te reageren, maar het lijkt erop dat hun stelling toch op geloof kan rekenen. Echter hebben we op Groenlandje enkel in de herfst veldmuizen gezien. Ratten hebben we nooit gehad – die kunnen er ook niet samen met de muizen geweest zijn – en sinds het stormachtige weer en de overstromingen die er deze winter waren, hebben we geen knaagdieren meer opgemerkt.
Onze conclusie is dus dat de leden van Argo niet hygiënisch met voedsel omgaan of op een andere manier ratten aantrekken.

We weten dat de jachthaven Vada, onze andere buur, ons graag weg wil hebben omdat ze het stukje grond willen kopen om er een loods op te zetten.
Dit druist al helemaal in tegen het huidige bestemmingsplan, en het is moeilijk te geloven dat dit de omgeving er mooier uit zal laten zien.
Als Wageningen hier de voorkeur aan geeft, gaan wij uiteraard zonder verzet weg voordat de bouw begint. Onze infrastructuur is van nature mobiel.

Ademruimte voor de stad

Groendlandje is heel veel ineen: ecodorp, culturele broedplaats, kunstenaarsvrijplaats, toekomstexperiment.
Wat ons de voorbije maanden duidelijk is geworden, is dat veel Wageningers hier behoefte aan hebben en ons initiatief met veel plezier steunen. 
Er moet plaats zijn in de stad voor leuke ideeën, voor een samenspel van verschillende generaties, voor ontmoetingen met fazanten, aalscholvers, eenden en natuur. Mensen verlangen ernaar om in gezonde buitenlucht te zijn, de samenleving zoekt naar meer sociale cohesie en toevallige ontmoetingen die het leven maken.

Met dit stukje land gebeurde niet veel, op de jaarlijkse ontgroening van Argo na, en het is onwaarschijnlijk dat er over twee maanden een nieuw project op wordt uitgevoerd. Laat ons dan deze onbenutte tijd en plaats gebruiken om er een inspirerende, groene, vrolijke plek van te maken.

Petitie:
Groenlandje moet blijven

Groenlandje is het tweede Ecodorp van Wageningen. Het ligt aan de Jachthaven. De culturele broedplaats wordt door de gemeente gedoogd maar er zijn twee handhaving verzoeken ingediend waardoor we zouden moeten verhuizen

We zoeken momenteel een grondeigenaar die het leuk vind om tijdelijk een broedplaats voor kunstenaars en toekomstboeren te gast te hebben.

Moedertje Ppauw

Vadertje Groen

Kaart

Aankomende evenementen:

Expositie 28 maart cancelled

Strijden voor voortbestaan